MRIJA CONSULTING

Konsulttjänster för företag

Vi hjälper dig att organisera din affärsverksamhet
på Polens territorium.

 • Affärsplan
 • Marknadsanalys
 • Uppskattning av rangordning
 • Affärsstrategi
 • Affärsplanering
 • Företagssäkerhet
 • Stöd för att locka till sig investerare
 • Ekonomiska beräkningar
 • Finansiell planering
 • Arbetsorganisation
 • Forskning och förhandlingar med potentiella partner och kunder.

Vi erbjuder företagskonsultationer
om följande ämnen:

 • Företagets organisation
 • Modernisering av företag
 • Kostnadsoptimering
 • Råd och vägledning för att ta sig ur svåra finansiella, rättsliga och ekonomiska situationer

Vi hjälper dig att driva ditt företag:

 • Juridiskt, ekonomiskt och bokföringsmässigt stöd
 • Sökning av fastigheter och kommersiella lokaler
 • Behållning av personal
 • Revision
Vi bjuder in företag som letar efter nya lösningar att kontakta oss.
Vi bjuder in till samarbete med produktionsbolag som behöver ytterligare personal eller specialiserad personal.
Vi inbjuder dig att samarbeta med en arbetsförmedling.